SINDS 1913BEDRIJVENBEDRIJFSCULTUURADRESSENCONTACTHOME

Betrokken partners
voor bouwer en klusser

De diverse bedrijven uit de Esselink Groep hebben elk een eigen werkgebied, doelgroep en productaanbod. Qua bedrijfscultuur hebben ze echter veel gemeen en dat is zichtbaar in de gezamenlijke kernwaarden. Alle ruim driehonderd medewerkers zijn aanspreekbaar op de waarden betrokkenheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en positiviteit. Die staan centraal in de wijze waarop zij klanten, leveranciers en zakenrelaties tegemoet treden.

Esselink Groep vertoont daarbij het karakter van een familiebedrijf. Nyenrode Business Universiteit heeft onderzocht welke kenmerken familiebedrijven hebben. De belangrijkste uitkomst: “Bij familiebedrijven is een wederzijdse betrokkenheid tussen bedrijf en medewerkers. Het ondernemerschap is vaak creatief en innovatief. Vernieuwingen worden snel doorgevoerd en familiebedrijven passen zich zeer goed aan op veranderende omstandigheden”. Esselink Groep herkent zich in deze kenschets en bewijst de uitkomst al 100 jaar.