De diverse bedrijven uit de Esselink Groep hebben elk een eigen werkgebied, doelgroep en product- of dienstenaanbod. Qua bedrijfscultuur hebben ze echter veel gemeen en dat is zichtbaar in de gezamenlijke kernwaarden.

Alle 350 medewerkers zijn aanspreekbaar op onze kernwaarden betrokken, betrouwbaar, duurzaam en positief. Die staan centraal in de wijze waarop we klanten, leveranciers en zakenrelaties tegemoet treden.

Familiebedrijf

De Esselink Groep vertoont het karakter van een echt familiebedrijf. Nyenrode Business Universiteit heeft onderzocht welke kenmerken familiebedrijven hebben. De belangrijkste uitkomst: “Bij familiebedrijven is een wederzijdse betrokkenheid tussen bedrijf en medewerkers. Het ondernemerschap is vaak creatief en innovatief. Vernieuwingen worden snel doorgevoerd en familiebedrijven passen zich zeer goed aan op veranderende omstandigheden”. Esselink Groep herkent zich in deze kenschets en bewijst de uitkomst al meer dan 100 jaar.

Het familiebedrijf is en blijft in handen van de familie en de leiding is inmiddels in handen van de 4e generatie, Teus-Jan en Taco van Dieren.

Meer over de generaties binnen het familiebedrijf lees je op de pagina Historie.

Onze medewerkers zijn trouw aan onze bedrijven en zien de voordelen van het werken binnen een bedrijf van Esselink Groep. Jaarlijks feliciteren we veel medewerkers met een 12,5-jarig, 25-jarig of zelfs 40-jarig dienstverband.